2008-01-10

Nederland - Belgi�: 5-0

Nederland maakt plannen op het gebied van auteursrecht op regeringsnivoo: "Ministers Hirsch Ballin (Justitie), van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OCW) een beleidsbrief over het auteursrecht naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij hun plannen op het gebied van auteursrecht toelichten.

In deze brief wordt op drie plekken op de rol van Creative Commons binnen het auteursrecht ingegaan (een keer in de brief zelf en twee keer in de bijlagen)."

lees verder op CC Nederland