2008-01-25

Media Me

Marco Raaphorst kondigt nieuw project met mediamaker Bert Kommerij aan. CC nl blogt: "Evenals bij het eerder succesvolle project Flick Radio van Kommerij zal de online fotocommunity Flickr centraal staan. Media Me is namelijk op flickr een groep waar foto�s te vinden zijn, waarin de mens en media centraal staan. Mensen kunnen eigen gemaakte foto�s over �mediaconsumption� aan de flickrgroep toevoegen.
...
Het project is een interessante uitdaging voor Kommerij, te meer omdat hij als mediamaker bij de �traditionele� publieke omroep betrokken is.
Een leuke bijkomstigheid is dat het media project in de toekomst onder een Creative Commons licentie gepubliceerd zal worden. Op deze wijze tracht de maker Creative Commons steeds meer onder de aandacht te brengen bij de publieke omroep."