2009-08-21

news from the open video front

The Free Software Foundation (FSF): "The Free Software Foundation's Holmes Wilson is just back from Berlin, where he participated in the Ogg Theora book sprint put on by FLOSS Manuals. Here is a broad look at Ogg Theora and how it fits into the push for free formats: where we're winning, what works, and what could be improved."

read more ...

Here you can find some interesting ogg music websites.2009-08-16

Sabam = Taliban?


Sabam krijgt er niet genoeg van.

for your rainy summer holidays: how to build a zamfir

How to Build A Zamfir: click on image

A Postunder Workshop

2009-08-12

muto

MUTO a wall-painted animation by BLU from blu on Vimeo.

The new short film by Blu

an ambiguous animation painted on public walls.

Made in Buenos Aires and in Baden (fantoche)https://www.blublu.org/

https://www.blublu.org/sito/video/muto.htmmusic by Andrea Martignoni

produced by Mercurio Film

assistant: Sibe

ram Sabam

Van de website: "Ram Sabam festival van zaterdag 19 september is een organisatie van animo - jong links, en is een aanklacht tegen de asociale inning en verdeling van auteursrechten door Sabam, maar ook door de billijke vergoeding.

Animo pleit voor de afschaffing van Sabam en billijke vergoeding voor alle organisaties, waar muziek niet gebruikt wordt voor commerci�le doeleinden. Zo worden onder andere jeugd- en cultuurverenigingen, vrije beroepen en priv�feesten vrijgesteld van deze belasting. Dit wordt vervangen door een cultuurpot uit algemene middelen, die integraal verdeeld wordt onder kleine artiesten op basis van hun cultureel engagement. Op deze manier wordt cultuurgeld pas echt sociaal ge�nd en verdeeld en cultuur maximaal gestimuleerd."

2009-08-02

un poco di Dubstep

 Eldino has done some research on Dubstep in the netlabel world, and you can read the result on his blog (italiano).

studiedag "Muziek Digitaal"


Op 28 oktober 2009 organiseert Muziekcentrum Vlaanderen i.s.m. het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de studiedag "Muziek Digitaal". De studiedag focust op muziek in het digitale tijdperk: hoe be�nvloedt de opkomst van digitale technologie de (re)productie, distributie en consumptie van muziek? De volgende sessies komen aan bod:
- Muziek business models in het digitale tijdperk
- Op zoek naar fans? Over online promotie, marketing en netwerking rond muziek
- En als alles nu eens gratis was? Over auteursrecht in een digitale samenleving
- Music overload?! Hoe reageren muziekliefhebbers op al die nieuwe digitale toepassingen?
- Redden computergames de muziekindustrie?
- Muziek & het mobile web: uitdagingen en opportuniteiten

meer info op de website van 'Muziek digitaal'

Auteursrecht in de digitale samenleving

"Het auteursrecht vormt ��n van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het geco�rdineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het cre�ren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving."

via CJSM
download rapport (pdf)