2007-11-24

Studiedag: auteursrechten en de kleine organisator

Auteursrechten, iedereen heeft ermee te maken: men koopt een boek of CD, bezoekt een film of organiseert een concert en men betaalt, willens nillens, een deel auteursrechten. Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten van kunstenaars. Anderzijds wordt er bij de organisatoren van allerlei culturele manifestaties wel eens gesakkerd over de auteursrechten die ze dienen te betalen, zeker kleinere organisatoren voelen het beslag van auteursrechten als een bedreiging voor hun voortbestaan.

Het Masereelfonds en de vereniging van kleine podia - twee organisaties van wie de achterban regelmatig auteursrechten dient op te hoesten - organiseren een studiedag over auteursrechten. Dit op zaterdag 15 december vanaf 14u. Met deskundig commentaar, getuigenissen en debat tussen voor- en tegenstanders van auteursrechten proberen we een genuanceerde kijk te geven op de problematiek. Maar er is ook aandacht voor bewegingen als �creative commons�, waarvan vele leden kunstenaars bewust afzien van hun auteursrechten.

Programma:
14u:
Inleiding met Katrien Vanderperre (Univ. Gent) (o.v.): Juridische uitleg over auteursrechten en Marco Raaphorst (muzikant, producent, creative commons) over de filosofie van auteursrechten.

Pauze met muzikaal intermezzo door Logos

15u:
Getuigenissen door jonge muzikanten over hun ervaringen met Sabam, door Willy Verkoelen hoe auteursrechten de financi�le gezondheid van het Toogenblik (klein podium in Haren/Brussel) en Bart De Wilde over de problematische relatie van beginnende kunstenaars met Sabam

Pauze met muzikaal intermezzo door Logos

16u:
Panelgesprek over �auteursrechten en kleine organisaties�, m.m.v. Dirk Van Der Speet (Kleine podia), Godfried Willem Raes (kunstenaar, Logos), Marco Raaphorst (creative commons), Serge Vloeberghs (SABAM, collectieve inningen) en Dirk Van Soom (SABAM, individuele inningen)

Ca. 17u30 wordt de studiedag afgesloten met een demonstratiecaf�, waarin Michel Berghs (netwaves.org) toont wat er allemaal aan auteursrechtenvrije muziek te vinden is.

Deze studiedag heeft plaats in de lokalen van �T Ey, Koutermolenstraat 6B, 9111 Belsele (Sint-Niklaas), zoals vermeld op zaterdag 15 december �07, vanaf 14u. Als bijdrage in de organisatiekosten wordt er 3 euro gevraagd.