2011-05-04

one for the road


bron: onbekend, vraag het aan Groen!

Yannick heeft een verslag gemaakt ivm. het colloquium van Groen! "Een moderne kijk op muziekbeleid":

Terwijl er in socialistische kringen nog volop gekaterd werd ter verwerking van de jaarlijkse rode feestdag, besloten ze bij Groen! deze 2de mei nuttig in te vullen met een colloquium over een ''moderne kijk op muziekbeleid." (https://www.muziekcentrum.be/news.php?ID=2509) Op deze manier wil de partij input verkrijgen van de (voornamelijk populaire) muzieksector met betrekking tot een aantal agendapunten inzake popbeleid. Een aantal van de pijnpunten

op de agenda waren de vraag naar meer fiscale hefbomen voor de sector, meer internationale groeikansen voor opkomende muzikanten, een aangepaste regeling voor kleine en middelgrote concertorganisatoren en een meer modern auteursrecht. Wij van netwaves waren van de partij en het was natuurlijk vooral dat laatste wat ons interesseerde.

De verschillende programmapunten werden behandeld in verschillende werkgroepen die in beperkte groep het debat openden rond het euvel in kwestie. In de werkgroep auteursrecht waren het vooral Olivier Maeterlinck van BEA (https://www.belgianentertainment.be/), Luc Gulinck van Uradex (https://www.uradex.be/) en Carine Libert van Sabam (https://www.sabam.be/) die het hoge woord voerden en dit onder het wakend oog van Brussels Parlementslid en moderator van dienst Annemie Maes (https://www.annemiemaes.be/). Het opmerkelijkste punt in de sneuvelnota van Groen! betrof het voorstel om downloaden te legaliseren. Al moeten we die kop met een serieuze korrel zout nemen zo blijkt. Groen! stelt voor om een algemene wettelijke licentie in te lassen, waarvoor juist weten wij na een uur discussi�ren nog steeds niet. Het lijkt alsof ze het niet zo bedoelen dat de illegale downloads gelegaliseerd worden door een algemene taks. Wat wij er dan wel uit verstaan hebben is dat er inderdaad een algemene taks komt, die ze willen aanrekenen aan de serviceproviders, maar dat er nog steeds toestemming van de auteurs nodig is om te mogen downloaden. Daarenboven geeft Groen! grif toe dat ze wel verwachten dat de serviceproviders deze kost wel zullen doorrekenen. Algemene conclusie is aldus dat Groen! een nieuwe heffing op internetverkeer wil invoeren en dat downloaden nog steeds illegaal blijft. Dit zijn natuurlijk extra inkomsten voor de sector, maar of dit ook iets gaat verhelpen aan piraterij of de wezenlijke discussies rond de downloadproblematiek is ons een raadsel.

En ook de rest van de sector stond nogal sceptisch tegenover voorliggende sneuvelnota. Wat wij wel hebben onthouden van dit colloquium is dat de sector vraagt om piraterij effectief aan te pakken en tegelijk het legaal aanbod te promoten en de consument te onderwijzen over het auteursrecht en de alternatieven. En daar zien wij met netwaves een geknipte taak weggelegd voor onszelf. Ook in de toekomst zullen wij blijven pleiten voor meer vrije muziek en zullen wij naar beste vermogen proberen de rest van wereld te onderwijzen over de mogelijkheden van Creative Commons en vrije content. Hopelijk ziet de sector op termijn in dat educatie over een alternatief legaal aanbod bijdraagt aan de sensibilisatie van het illegale en kunnen we alzo met verhoogde steun en input van de sector zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor vrije muziek. Als Groen! deze punten zou meedragen in haar volgende inspanningen, moeten we de term 'sneuvelnota' in de toekomst hopelijk niet meer zo letterlijk nemen.

link: https://www.groen.be/agenda/agenda-colloquium-een-moderne-kijk-op-muziekbeleid_336.aspx