2009-08-02

Auteursrecht in de digitale samenleving

"Het auteursrecht vormt ��n van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het geco�rdineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het cre�ren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving."

via CJSM
download rapport (pdf)