2009-08-12

ram Sabam

Van de website: "Ram Sabam festival van zaterdag 19 september is een organisatie van animo - jong links, en is een aanklacht tegen de asociale inning en verdeling van auteursrechten door Sabam, maar ook door de billijke vergoeding.

Animo pleit voor de afschaffing van Sabam en billijke vergoeding voor alle organisaties, waar muziek niet gebruikt wordt voor commerci�le doeleinden. Zo worden onder andere jeugd- en cultuurverenigingen, vrije beroepen en priv�feesten vrijgesteld van deze belasting. Dit wordt vervangen door een cultuurpot uit algemene middelen, die integraal verdeeld wordt onder kleine artiesten op basis van hun cultureel engagement. Op deze manier wordt cultuurgeld pas echt sociaal ge�nd en verdeeld en cultuur maximaal gestimuleerd."