2011-06-19

Les Encores des Baudouins Morts

Leuvens cultureel erfgoed uit de 90's: Les Baudouins Morts met hun verzamelaar vol rariteiten en onuitgegeven spul "Les Encores des Baudouins Morts".

Lees meer op de blog van mcpvc, de zanger van wijlen LBM:
https://analoog.wordpress.com/2011/06/19/les-encores-de-baudouins-morts/

Geschiedenis en anekdotia door Malcolm Nix:
https://ia600606.us.archive.org/17/items/WM120/WM120notes.pdf (pdf)