2008-06-05

Europa erkent open muziek onder Creative Commons

Naar aanleiding van een overleg van vzw. MUP (netwaves.org & Netwaves) met het kabinet van Sa�d El Khadraoui (Sp.a), heeft laatstgenoemde een vraag gesteld aan de Europese Commissie ivm. de billijke vergoeding bij Creative Commons muziek. In het antwoord van de Commissie wordt gesteld dat een artiest die z'n werk onder Creative Commons uitbrengt, kan afzien van de billijke vergoeding. Het karakter van de zogenaamde 'dwanglicentie' wordt daarmee afgezwakt. Maw. op een fuif met Creative Commons muziek betaal je ook geen billijke vergoeding. Tenminste als de uitvoerder ook de componist is, maar dat is in de meeste gevallen ook wel zo. Voor meer uitleg kan je tercht op de blog van Sa�d, Websaid.

Lees de vraag van Sa�d, en lees het antwoord van McCreevy namens de Commissie.