2011-03-06

j'accuse: Sabam en bewijslast


Het E�n-programma Basta (https://www.een.be/programmas/basta/sabam-en-de-makro-artiesten) liet de voorbije weken de nodige portie stof opwaaien in ons kleine Belgen-landje. Ook onze vrienden van Sabam werden niet gespaard door de zelfverklaarde onrechtbestrijders. Naar aanleiding van deze aflevering is er op verschillende fora (https://www.homerecording.be/forum/t24260-5.htm) een heuse polemiek ontstaan rond het doen en laten van de beheersvennootschap. Een interessant punt dat daar naar boven kwam is dat van de bewijslast. Momenteel gaat Sabam er in haar procedures van uit dat er altijd gebruik gemaakt wordt van haar repertoire en verwachten ze van de gebruiker om het tegendeel te bewijzen als ze willen vrijgesteld worden van heffing. Aangezien er geen enkele wettelijke uitzondering gemaakt wordt inzake bewijslast voor beheersvennootschappen, valt ook Sabam echter onder het algemeen bewijsrecht. Bij gevolg is het dus volgens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek aan Sabam om te bewijzen dat de gebruikte werken deel uitmaken van haar repertoire en niet andersom! Reeds in 2004 werd dit bevestigd in het antwoord op een parlementaire vraag gesteld door Bart Tommelein (https://lvb.net/item/877). Het lijkt er echter op dat Sabam ongestoord verder doet, hoog tijd om ''basta'' te zeggen...

bijdrage van Yannick