2009-06-04

Controledienst voor de beheersvennootschappen

Na 3 uur ploeteren en zwalpen op de eindeloze golven van de internetzee, heb ik dan toch eindelijk de gegevens gevonden van de dienst die de beheersvennootschappen (Sabam, Uradex, ...) controleert. Deze dienst is een onderdeel van de 'FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie', en valt onder het 'Directoraat generaal Controle en Bemiddeling', en heet 'Controledienst voor de beheersvennootschappen'. Je vindt hun gegevens op de website van de 'Belgische dienst voor de Intellectuele Eigendom'. Voor wie het eenvoudiger wil: de Chiro heeft haar eigen versie van hoe je je moet hoeden voor de valkuilen van Sabam.

Alstublieft!