2008-12-03

de EC en het auteursrecht

SURF is een Nederlands samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen ivm. ICT-innovaties, en het daarbij onvermijdelijke auteursrecht.
SURF is verheugd over de recente oproep van de EC om 'open access' te stimuleren: "De Europese Commissie ondersteunt krachtig de beweging om de wetenschap transparanter en maatschappelijk verantwoord te maken. EU-Commissaris Poto?nik (Onderzoek en Wetenschap) ondersteunt de oproep tot open access, waarmee wetenschappelijk materiaal vrijelijk beschikbaar komt voor iedereen, via digitale opslagruimten op internet. SURF-directeur Liebrand is buitengewoon verheugd over de Europese steun: �Na jaren van verbale support voor het idee dat publiek gefinancierd onderzoek ook publiek toegankelijk moet zijn, treft de EU nu daadwerkelijk maatregelen om dit idee te realiseren.�" (SURFblog)

SURF heeft daarnaast ook gereageerd op de oproep van de EC om te reageren op haar Groenboek Auteursrecht in de kenniseconomie. De EC wil met deze consultatie nagaan of de bestaande Europese wetgeving op het gebied van auteursrecht het verspreiden van ontwikkelde kennis afdoende stimuleert. Tevens wil de Commissie weten of de huidige wetgeving schrijvers en uitgevers voldoende aanzet om elektronische versies van kennisproducten in omloop te brengen.
SURF adviseert:
"Hergebruik van andermans kennis is essentieel voor het onderwijs en vooruitgang in de wetenschap. Daarom is meer wettelijke ruimte voor gebruikers in onderwijs en onderzoek gerechtvaardigd. Afspraken maken over toegestaan gebruik kan de verspreiding van kennis eerder belemmeren. Kenmerkend voor onderzoek en onderwijs is juist dat andermans werk zonder contractuele toestemming mag worden hergebruikt."
en
"SURF merkt op dat het Groenboek tamelijk eenzijdig vanuit het perspectief van de rechthebbenden, en dan met name de uitgevers, is geschreven en duidelijk veel van contractuele afspraken verwacht. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, wetenschappers, consumenten en andere hergebruikers zijn echter meer gebaat bij meer wettelijke ruimte dan bij contractuele afspraken, niet in het minst vanwege hun zwakke onderhandelingspositie." (SURFblog)