2008-03-16

Sabam-agentschap Leuven dicht

Via Sabam:
"In het kader van de reorganisatie (van start sinds januari 2005) van haar netwerk agentschappen, heeft de Directie van SABAM beslist om een einde te stellen aan de activiteiten van haar agentschap in Leuven. Deze beslissing - die in samenspraak met het plaatselijke agentschap genomen werd - laat SABAM toe om vanaf begin maart 2008 een gecentraliseerde inning vanuit Brussel uit te voeren.

De gebruikers en organisatoren van evenementen in de regio Leuven worden vanaf heden vriendelijk verzocht zich tot de hoofdzetel van SABAM te wenden, op volgend adres:

SABAM HOOFDZETEL
Aarlenstraat 75/77 BUS 2
B-1040 Brussel
Tel : 02/286.84.78 en 02/286.83.77
Fax : 02/742.24.60
E-mail : agent.hoofdzetel@sabam.be"