2009-11-08

Sabam 2 x

1. Akkoord tussen werkgeversorganisaties en SABAM-SIMIM over vergoeding: zelfstandigen en kleine ondernemingen tot en met 8 werknemers worden vrijgesteld voor muziek op hun werkvloer of in hun kantines.

Lees het persbericht.

In het VRT journaal wordt verkeerdelijk voorgesteld dat men aan de vergoeding kan ontsnappen door "heel oude muziek af te spelen of helemaal geen muziek", of hoe ver de invloed van de muziekindustrie en Sabam reikt ..., watch it:2. SABAM en jeugdhuizen akkoord over op maat gesneden tarief: Jeugdhuizen zullen voortaan een eenvoudig, uniform en op maat gesneden tarief aan auteursrechtenvereniging SABAM moeten betalen voor hun muziekgebruik.

Lees meer in de krant.